Manifest Ruimte voor Collectief Wonen

Ruimte voor Collectief Wonen heeft een manifest geschreven om gemeenten op te roepen stevig en passend beleid te maken voor collectieve en andere woonvormen.

Een groeiende groep mensen is geïnteresseerd in alternatieve en meer duurzame en collectieve woonvormen. In veel gemeenten is hier nog geen passend beleid voor waardoor veel initiatieven voortijdig stranden. Ruimte voor Collectief Wonen roept gemeenten daarom op daar werk van te maken. Wij ondersteunen deze doelstelling van harte, en delen daarom graag dit manifest. Op de pagina kan het manifest ook door u ondertekend worden.

Manifest Ruimte voor Collectief Wonen
ADRES

Stadsring 67
3811 HN Amersfoort
The Netherlands

CONTACT

t:   06 27006035
e:  mt@bureaumt.nl
w:  www.bureaumt.nl

GEGEVENS

KvK 32164355
BTW  NL001657964B04
lid BNA (Bond van Nederlandse Architecten)
bna.png